Νέα Προιόντα

Newsletter

Γίνετε συνδρομητές και ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες προσφορές.
Σύγκριση Ηλεκτρονικού - Κανονικού Τσιγάρου - Έρευνες


Τι περιέχει το κανονικό και τι το ηλεκτρονικό:

 

Έχετε αναρωτηθεί τι περιέχει το κανονικό τσιγάρο;
Δείτε την πλήρη λίστα των συστατικών του:

 
Και τι περιέχει το ηλεκτρονικό τσιγάρο;
 
• Acetanisole
• Acetic Acid
• Acetoin
• Acetophenone
• 6-Acetoxydihydrotheaspirane
• 2-Acetyl-3- Ethylpyrazine
• 2-Acetyl-5-Methylfuran
• Acetylpyrazine
• 2-Acetylpyridine
• 3-Acetylpyridine
• 2-Acetylthiazole
• Aconitic Acid
• dl-Alanine
• Alfalfa Extract
• Allspice Extract,Oleoresin, and Oil
• Allyl Hexanoate
• Allyl Ionone
• Almond Bitter Oil
• Ambergris Tincture
• Ammonia
• Ammonium Bicarbonate
• Ammonium Hydroxide
• Ammonium Phosphate Dibasic
• Ammonium Sulfide
• Amyl Alcohol
• Amyl Butyrate
• Amyl Formate
• Amyl Octanoate
• alpha-Amylcinnamaldehyde
• Amyris Oil
• trans-Anethole
• Angelica Root Extract, Oil and Seed Oil
• Anise
• Anise Star, Extract and Oils
• Anisyl Acetate
• Anisyl Alcohol
• Anisyl Formate
• Anisyl Phenylacetate
• Apple Juice Concentrate, Extract, and Skins
• Apricot Extract and Juice Concentrate
• 1-Arginine
• Asafetida Fluid Extract And Oil
• Ascorbic Acid
• 1-Asparagine Monohydrate
• 1-Aspartic Acid
• Balsam Peru and Oil
• Basil Oil
• Bay Leaf, Oil and Sweet Oil
Beeswax White
• Beet Juice Concentrate
• Benzaldehyde
• Benzaldehyde Glyceryl Acetal
• Benzoic Acid, Benzoin
• Benzoin Resin
• Benzophenone
• Benzyl Alcohol
• Benzyl Benzoate
• Benzyl Butyrate
• Benzyl Cinnamate
• Benzyl Propionate
• Benzyl Salicylate
• Bergamot Oil
• Bisabolene
• Black Currant Buds Absolute
• Borneol
• Bornyl Acetate
• Buchu Leaf Oil
• 1,3-Butanediol
• 2,3-Butanedione
• 1-Butanol
• 2-Butanone
• 4(2-Butenylidene)-3,5,5-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-One
• Butter, Butter Esters, and Butter Oil
• Butyl Acetate
• Butyl Butyrate
• Butyl Butyryl Lactate
• Butyl Isovalerate
• Butyl Phenylacetate
• Butyl Undecylenate
• 3-Butylidenephthalide
• Butyric Acid]
• Cadinene
• Caffeine
• Calcium Carbonate
• Camphene
• Cananga Oil
• Capsicum Oleoresin
• Caramel Color
• Caraway Oil
• Carbon Dioxide
• Cardamom Oleoresin, Extract, Seed Oil, and Powder
• Carob Bean and Extract
• beta-Carotene
• Carrot Oil
• Carvacrol
• 4-Carvomenthenol
• 1-Carvone
• beta-Caryophyllene
• beta-Caryophyllene Oxide
• Cascarilla Oil and Bark Extract
• Cassia Bark Oil
• Cassie Absolute and Oil
• Castoreum Extract, Tincture and Absolute
• Cedar Leaf Oil
• Cedarwood Oil Terpenes and Virginiana
• Cedrol
• Celery Seed Extract, Solid, Oil, And Oleoresin
• Cellulose Fiber
• Chamomile Flower Oil And Extract
• Chicory Extract
• Chocolate
• Cinnamaldehyde
• Cinnamic Acid
• Cinnamon Leaf Oil, Bark Oil, and Extract
• Cinnamyl Acetate
• Cinnamyl Alcohol
• Cinnamyl Cinnamate
• Cinnamyl Isovalerate
• Cinnamyl Propionate
• Citral
• Citric Acid
• Citronella Oil
• dl-Citronellol
• Citronellyl Butyrate
• itronellyl Isobutyrate
• Civet Absolute
• Clary Oil
• Clover Tops, Red Solid Extract
• Cocoa
• Cocoa Shells, Extract, Distillate And Powder
• Coconut Oil
• Coffee
• Cognac White and Green Oil
• Copaiba Oil
• Coriander Extract and Oil
• Corn Oil
• Corn Silk
• Costus Root Oil
• Cubeb Oil
• Cuminaldehyde
• para-Cymene
• 1-Cysteine Dandelion Root Solid Extract
• Davana Oil
• 2-trans, 4-trans-Decadienal
• delta-Decalactone
• gamma-Decalactone
• Decanal
• Decanoic Acid
• 1-Decanol
• 2-Decenal
• Dehydromenthofurolactone
• Diethyl Malonate
• Diethyl Sebacate
• 2,3-Diethylpyrazine
• Dihydro Anethole
• 5,7-Dihydro-2-Methylthieno(3,4-D) Pyrimidine
• Dill Seed Oil and Extract
• meta-Dimethoxybenzene
• para-Dimethoxybenzene
• 2,6-Dimethoxyphenol
• Dimethyl Succinate
• 3,4-Dimethyl-1,2 Cyclopentanedione
• 3,5- Dimethyl-1,2-Cyclopentanedione
• 3,7-Dimethyl-1,3,6-Octatriene
• 4,5-Dimethyl-3-Hydroxy-2,5-
Dihydrofuran-2-One
• 6,10-Dimethyl-5,9-Undecadien-
2-One
• 3,7-Dimethyl-6-Octenoic Acid
• 2,4 Dimethylacetophenone
• alpha,para-Dimethylbenzyl Alcohol
• alpha,alpha-Dimethylphenethyl Acetate
• alpha,alpha Dimethylphenethyl Butyrate
• 2,3-Dimethylpyrazine
• 2,5-Dimethylpyrazine
• 2,6-Dimethylpyrazine
• Dimethyltetrahydrobenzofuranone
• delta-Dodecalactone
• gamma-Dodecalactone
• para-Ethoxybenzaldehyde
• Ethyl 10-Undecenoate
• Ethyl 2-Methylbutyrate
• Ethyl Acetate
• Ethyl Acetoacetate
• Ethyl Alcohol
• Ethyl Benzoate
• Ethyl Butyrate
• Ethyl Cinnamate
• Ethyl Decanoate
• Ethyl Fenchol
• Ethyl Furoate
• Ethyl Heptanoate
• Ethyl Hexanoate
• Ethyl Isovalerate
• Ethyl Lactate
• Ethyl Laurate
• Ethyl Levulinate
• Ethyl Maltol
• Ethyl Methyl Phenylglycidate
• Ethyl Myristate
• Ethyl Nonanoate
• Ethyl Octadecanoate
• Ethyl Octanoate
• Ethyl Oleate
• Ethyl Palmitate
• Ethyl Phenylacetate
• Ethyl Propionate
• Ethyl Salicylate
• Ethyl trans-2-Butenoate
• Ethyl Valerate
• Ethyl Vanillin
• 2-Ethyl (or Methyl)-(3,5 and 6)-Methoxypyrazine
• 2-Ethyl-1-Hexanol, 3-Ethyl -2 -
Hydroxy-2-Cyclopenten-1-One
• 2-Ethyl-3, (5 or 6)-Dimethylpyrazine
• 5-Ethyl-3-Hydroxy-4-Methyl-2 (5H)-Furanone
• 2-Ethyl-3-Methylpyrazine
• 4-Ethylbenzaldehyde
• 4-Ethylguaiacol
• para-Ethylphenol
• 3-Ethylpyridine
• Eucalyptol
• Farnesol
• D-Fenchone
• Fennel Sweet Oil
• Fenugreek, Extract, Resin, and Absolute
• Fig Juice Concentrate
• Food Starch Modified
• Furfuryl Mercaptan
• 4-(2-Furyl)-3-Buten-2-One
• Galbanum Oil
• Genet Absolute
• Gentian Root Extract
• Geraniol
• Geranium Rose Oil
• Geranyl Acetate
• Geranyl Butyrate
• Geranyl Formate
• Geranyl Isovalerate
• Geranyl Phenylacetate
• Ginger Oil and Oleoresin
• 1-Glutamic Acid
• 1-Glutamine
• Glycerol
• Glycyrrhizin Ammoniated
• Grape Juice Concentrate
• Guaiac Wood Oil
• Guaiacol
• Guar Gum
• 2,4-Heptadienal
• gamma-Heptalactone
• Heptanoic Acid
• 2-Heptanone
• 3-Hepten-2-One
• 2-Hepten-4-One
• 4-Heptenal
• trans -2-Heptenal
• Heptyl Acetate
• omega-6-Hexadecenlactone
• gamma-Hexalactone
• Hexanal
• Hexanoic Acid
• 2-Hexen-1-Ol
• 3-Hexen-1-Ol
• cis-3-Hexen-1-Yl Acetate
• 2-Hexenal
• 3-Hexenoic Acid
• trans-2-Hexenoic Acid
• cis-3-Hexenyl Formate
• Hexyl 2-Methylbutyrate
• Hexyl Acetate
• Hexyl Alcohol
• Hexyl Phenylacetate
• 1-Histidine
• Honey
• Hops Oil
• Hydrolyzed Milk Solids
• Hydrolyzed Plant Proteins
• 5-Hydroxy-2,4-Decadienoic Acid delta-Lactone
• 4-Hydroxy-2,5-Dimethyl-3(2H)-Furanone
• 2-Hydroxy-3,5,5-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-One
• 4-Hydroxy -3-Pentenoic Acid Lactone
• 2-Hydroxy-4-Methylbenzaldehyde
• 4-Hydroxybutanoic Acid Lactone
• Hydroxycitronellal
• 6-Hydroxydihydrotheaspirane
• 4-(para-Hydroxyphenyl)-2-Butanone
• Hyssop Oil
• Immortelle Absolute and Extract
• alpha-Ionone
• beta-Ionone
• alpha-Irone
• Isoamyl Acetate
• Isoamyl Benzoate
• Isoamyl Butyrate
• Isoamyl Cinnamate
 
• Isoamyl Formate, soamylHexanoate
• Isoamyl Isovalerate
• Isoamyl Octanoate
• Isoamyl Phenylacetate
• Isobornyl Acetate
• Isobutyl Acetate
• Isobutyl Alcohol
• Isobutyl Cinnamate
• Isobutyl Phenylacetate
• Isobutyl Salicylate
• 2-Isobutyl-3-Methoxypyrazine
• alpha-Isobutylphenethyl Alcohol
• Isobutyraldehyde
• Isobutyric Acid
• d,l-Isoleucine
• alpha-Isomethylionone
• 2-Isopropylphenol
• Isovaleric Acid
• Jasmine Absolute, Concrete and Oil
• Kola Nut Extract
• Labdanum Absolute and Oleoresin
• Lactic Acid
• Lauric Acid• Lauric Aldehyde
• Lavandin Oil
• Lavender Oil
• Lemon Oil and Extract
• Lemongrass Oil
• 1-Leucine
• Levulinic Acid
• Licorice Root, Fluid, Extract
and Powder
• Lime Oil
• Linalool
• Linalool Oxide
• Linalyl Acetate
• Linden Flowers
• Lovage Oil And Extract
• 1-Lysine]
• Mace Powder, Extract and Oil
• Magnesium Carbonate
• Malic Acid
• Malt and Malt Extract
• Maltodextrin
• Maltol
• Maltyl Isobutyrate
• Mandarin Oil
• Maple Syrup and Concentrate
• Mate Leaf, Absolute and Oil
• para-Mentha-8-Thiol-3-One
• Menthol
• Menthone
• Menthyl Acetate
• dl-Methionine
• Methoprene
• 2-Methoxy-4-Methylphenol
• 2-Methoxy-4-Vinylphenol
• para-Methoxybenzaldehyde
• 1-(para-Methoxyphenyl)-1-Penten-3-One
• 4-(para-Methoxyphenyl)-2-Butanone
• 1-(para-Methoxyphenyl)-2-Propanone
• Methoxypyrazine
• Methyl 2-Furoate
• Methyl 2-Octynoate
• Methyl 2-Pyrrolyl Ketone
• Methyl Anisate
• Methyl Anthranilate
• Methyl Benzoate
• Methyl Cinnamate
• Methyl Dihydrojasmonate
• Methyl Ester of Rosin, Partially Hydrogenated
• Methyl Isovalerate
• Methyl Linoleate (48%)
• Methyl Linolenate (52%) Mixture
• Methyl Naphthyl Ketone
• Methyl Nicotinate
• Methyl Phenylacetate
• Methyl Salicylate
• Methyl Sulfide
• 3-Methyl-1-Cyclopentadecanone
• 4-Methyl-1-Phenyl-2-Pentanone
• 5-Methyl-2-Phenyl-2-Hexenal
• 5-Methyl-2-Thiophene-carboxaldehyde
• 6-Methyl-3,-5-Heptadien-2-One
• 2-Methyl-3-(para-Isopropylphenyl) Propionaldehyde
• 5-Methyl-3-Hexen-2-One
• 1-Methyl-3Methoxy-4-Isopropylbenzene
• 4-Methyl-3-Pentene-2-One
• 2-Methyl-4-Phenylbutyraldehyde
• 6-Methyl-5-Hepten-2-One
• 4-Methyl-5-Thiazoleethanol
• 4-Methyl-5-Vinylthiazole
• Methyl-alpha-Ionone
• Methyl-trans-2-Butenoic Acid
• 4-Methylacetophenone
• para-Methylanisole
• alpha-Methylbenzyl Acetate
• alpha-Methylbenzyl Alcohol
• 2-Methylbutyraldehyde
• 3-Methylbutyraldehyde
• 2-Methylbutyric Acid
• alpha-Methylcinnamaldehyde
• Methylcyclopentenolone
• 2-Methylheptanoic Acid
• 2-Methylhexanoic Acid
• 3-Methylpentanoic Acid
• 4-Methylpentanoic Acid
• 2-Methylpyrazine
• 5-Methylquinoxaline
• 2-Methyltetrahydrofuran-3-One
• (Methylthio)Methylpyrazine (Mixture Of Isomers)
• 3-Methylthiopropionaldehyde
• Methyl 3-Methylthiopropionate
• 2-Methylvaleric Acid
• Mimosa Absolute and Extract
• Molasses Extract and Tincture
• Mountain Maple Solid Extract
• Mullein Flowers
• Myristaldehyde
• Myristic Acid
• Myrrh Oil
• beta-Napthyl Ethyl Ether
• Nerol
• Neroli Bigarde Oil
• Nerolidol
• Nona-2-trans,6-cis-Dienal
• 2,6-Nonadien-1-Ol
• gamma-Nonalactone
• Nonanal
• Nonanoic Acid
• Nonanone
• trans-2-Nonen-1-Ol
• 2-Nonenal
• Nonyl Acetate
• Nutmeg Powder and Oil
• Oak Chips Extract and Oil
• Oak Moss Absolute
• 9,12-Octadecadienoic Acid (48%)
And 9,12,15-Octadecatrienoic Acid (52%)
• delta-Octalactone
• gamma-Octalactone
• Octanal
• Octanoic Acid
• 1-Octanol
• 2-Octanone
• 3-Octen-2-One
• 1-Octen-3-Ol
• 1-Octen-3-Yl Acetate
• 2-Octenal
• Octyl Isobutyrate
• Oleic Acid
• Olibanum Oil
• Opoponax Oil And Gum
• Orange Blossoms Water, Absolute, and Leaf Absolute
• Orange Oil and Extract
• Origanum Oil
• Orris Concrete Oil and Root
Extract
• Palmarosa Oil
• Palmitic Acid
• Parsley Seed Oil
• Patchouli Oil
• omega-Pentadecalactone
• 2,3-Pentanedione
• 2-Pentanone
• 4-Pentenoic Acid
• 2-Pentylpyridine
• Pepper Oil, Black And White
• Peppermint Oil
• Peruvian (Bois De Rose) Oil
• Petitgrain Absolute, Mandarin Oil and Terpeneless Oil
• alpha-Phellandrene
• 2-Phenenthyl Acetate
• Phenenthyl Alcohol
• Phenethyl Butyrate
• Phenethyl Cinnamate
• Phenethyl Isobutyrate
• Phenethyl Isovalerate
• Phenethyl Phenylacetate
• Phenethyl Salicylate
• 1-Phenyl-1-Propanol
• 3-Phenyl-1-Propanol
• 2-Phenyl-2-Butenal
• 4-Phenyl-3-Buten-2-Ol
• 4-Phenyl-3-Buten-2-One
• Phenylacetaldehyde
• Phenylacetic Acid
• 1-Phenylalanine
• 3-Phenylpropionaldehyde
• 3-Phenylpropionic Acid
• 3-Phenylpropyl Acetate
• 3-Phenylpropyl Cinnamate
• 2-(3-Phenylpropyl)Tetrahydrofuran
• Phosphoric Acid
• Pimenta Leaf Oil
• Pine Needle Oil, Pine Oil, Scotch
• Pineapple Juice Concentrate
• alpha-Pinene, beta-Pinene
• D-Piperitone
• Piperonal
• Pipsissewa Leaf Extract
• Plum Juice
• Potassium Sorbate
• 1-Proline
• Propenylguaethol
• Propionic Acid
• Propyl Acetate
• Propyl para-Hydroxybenzoate
• Propylene Glycol
• 3-Propylidenephthalide
• Prune Juice and Concentrate
• Pyridine
• Pyroligneous Acid And Extract
• Pyrrole
• Pyruvic Acid
• Raisin Juice Concentrate
• Rhodinol
• Rose Absolute and Oil
• Rosemary Oil
• Rum
• Rum Ether
• Rye Extract
• Sage, Sage Oil, and Sage
Oleoresin
• Salicylaldehyde
• Sandalwood Oil, Yellow
• Sclareolide
• Skatole
• Smoke Flavor
• Snakeroot Oil
• Sodium Acetate
• Sodium Benzoate
• Sodium Bicarbonate
• Sodium Carbonate
• Sodium Chloride
• Sodium Citrate
• Sodium Hydroxide
• Solanone
• Spearmint Oil
• Styrax Extract, Gum and Oil
• Sucrose Octaacetate
• Sugar Alcohols
• Sugars
• Tagetes Oil
• Tannic Acid
• Tartaric Acid
• Tea Leaf and Absolute
• alpha-Terpineol
• Terpinolene
• Terpinyl Acetate
• 5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
• 1,5,5,9-Tetramethyl-13-Oxatricyclo(8.3.0.0(4,9))Tridecane
• 2,3,4,5, and 3,4,5,6-
Tetramethylethyl-Cyclohexanone
• 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
• Thiamine Hydrochloride
• Thiazole
• 1-Threonine
• Thyme Oil, White and Red
• Thymol
• Tobacco Extracts
• Tochopherols (mixed)
• Tolu Balsam Gum and Extract
• Tolualdehydes
• para-Tolyl 3-Methylbutyrate
• para-Tolyl Acetaldehyde
• para-Tolyl Acetate
• para-Tolyl Isobutyrate
• para-Tolyl Phenylacetate
• Triacetin
• 2-Tridecanone
• 2-Tridecenal
• Triethyl Citrate
• 3,5,5-Trimethyl -1-Hexanol
• para,alpha,alpha-Trimethylbenzyl Alcohol
• 4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-
Enyl)But-2-En-4-One
• 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-
Ene-1,4-Dione
• 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,
3-Dienyl Methan
• 4-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,
3-Dienyl)But-2-En-4-One
• 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
• 2,3,5-Trimethylpyrazine
• 1-Tyrosine
• delta-Undercalactone
• gamma-Undecalactone
• Undecanal
• 2-Undecanone, 1
• 0-Undecenal
• Urea
• Valencene
• Valeraldehyde
• Valerian Root Extract, Oil
and Powder
• Valeric Acid
• gamma-Valerolactone
• Valine
• Vanilla Extract And Oleoresin
• Vanillin
• Veratraldehyde
• Vetiver Oil
• Vinegar
• Violet Leaf Absolute
• Walnut Hull Extract
• Water
• Wheat Extract And Flour
• Wild Cherry Bark Extract
• Wine and Wine Sherry
• Xanthan Gum
• 3,4-Xylenol
• Yeast
 

•  Propylene Glycol

  Vegetable Glycerin

•  Nicotine

•  Water

  Flavorings

 

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, προκύπτει το εύλογο και άμεσο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πολύ - πολύ πιο ασφαλή και οπωσδήποτε λιγότερο επιβλαβή για την υγεία, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού καπνιστή από τα συμβατικά.

 

Επιστημονικές Έρευνες
 

Τα κανονικά τσιγάρα είναι ο κύριος παράγοντας ασθενειών στις ΗΠΑ. Γι΄αυτό ο κύριος σκοπός των περιορισμών του καπνίσματος είναι να μειωθεί η θνησιμότητα και η νοσηρότητα που είναι συνυφασμένη με το κάπνισμα. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι σχεδιασμένα να μετριάσουν την θνησιμότητα και νοσηρότητα του καπνίσματος, μειώνοντας την κατανάλωση των τσιγάρων και των καπνιζόντων. Οι αποδείξεις που περιέχονται στο παρόν άρθρο υποδεικνύουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι ένα πολύ ασφαλέστερο εναλλακτικό προϊόν από το κάπνισμα κανονικών τσιγάρων. Φαίνεται επίσης ότι θα μπορέσουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών ιατριοφαρμακευτικών θεραπειών για την διακοπή του καπνίσματος.

Zachary Cahn and Michael Siegel (2010). Electronic Cigarettes as a harm reduction strategy for tobacco Control: A step forward or a repeat of past mistakes?, Harvard School of Public Health

Στα πλαίσια του προγράμματος ΠΝΟΗ, του εργαστηρίου FAMELAB του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έγινε συγκριτική μελέτη της επίδρασης στην αναπνευστική λειτουργία του ενεργητικού και παθητικού καπνίσματος κανονικών και ηλεκτρονικών τσιγάρων. Η επίδραση των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην αναπνευστική λειτουργία ήταν τόσο σύντομη και μικρή που κρίθηκε κλινικά ασήμαντη.
Ανδρέας Φλουρής, ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ, 2011, FameLab

Στην ερευνητική εργασία των Stepanov et al (2006) μετρήθηκαν τα μέγιστα επίπεδα νιτροσαμινών σε τσιγάρα και εναλλακτικά προϊόντα παροχής νικοτίνης σε ng/g, (νανογραμμάρια ανά γραμμάριο) εκτός από την τσίχλα νικοτίνης που είναι ng/τεμάχιο τσίχλας και το έμπλαστρο που είναι ng/έμπλαστρο.
Όπως δείχνουν τα δεδομένα, τα επίπεδα των νιτροσαμινών καπνού στο ηλεκτρονικό τσιγάρο βρίσκονται σε επίπεδο ίχνους. Είναι μετρημένο σε κλάσματα του τρισεκατομμυρίου (νανογραμμάρια ανά γραμμάριο). Είναι συγκρίσιμο με τα επίπεδα νιτροσαμινών των υποκατάστατων νικοτίνης που είναι εγκεκριμένα από τον FDA.

Αντίθετα, τα επίπεδα των νιτροσαμινών στα προϊόντα καπνού είναι 300 έως 1400 φορές υψηλότερα. Σε μέτρηση βάρος προς βάρος (ng/g), το Marlboro έχει 1.400 φορές υψηλότερα επίπεδα νιτροζαμινών καπνού από ένα φυσίγγιο ηλεκτρονικού τσιγάρου. Και ας έχετε υπόψιν ότι πρόκειται για τα επίπεδα στα φυσίγγια και τα τσιγάρα, όχι στον καπνό του τσιγάρου ή του ατμού, που εισπνέονται άμεσα. Λόγω της πολύ υψηλότερης θερμοκρασίας που δημιουργείται κατά την καύση του καπνού σε σύγκριση με την προπυλενογλυκόλη και την φυτική γλυκερίνη των ηλεκτρονικών τσιγάρων, η παραγωγή αυτών των καρκινογόνων παραγόντων στον ατμό των η.τ. αναμένεται να είναι πολύ χαμηλότερα από αυτή του καπνού των συμβατικών.

Επιπλέον, υπάρχουν περίπου 56 κύριες καρκινογόνες ουσίες που έχουν εντοπιστεί σε υψηλά επίπεδα στον καπνό, ενώ στα ηλεκτρονικά τσιγάρα (HT) δεν εντοπίστηκε καμία από αυτές.

Ονομασία Έρευνας : (Stepanov Irina, Joni Jensen, Dorothy Hatsukami, and Stephen S. Hecht (2006). Tobacco-Specific Nitrosamines in New Tobacco Products, Nicotine & Tobacco Research 8(20): 309-313)

Στις ερευνητικές εργασίες του Laugesen (2008, 2009) ο ατμός του ηλεκτρονικού τσιγάρου ελέγχθηκε αυστηρά και διεπιστώθει ότι από τις 50 τοξικές ουσίες που βρίσκονται πρώτες στη λίστα του καπνού των τσιγάρων, καμία δεν ήταν ανιχνεύσιμη στον ατμό των ηλεκτρονικών τσιγάρων της Ruyan, εκτός από ένα ίχνος υδράργυρου κοντά στο όριο ανίχνευσης. Επίσης, βρέθηκε πολύ σημαντική διαφορά στο ρυθμό εισαγωγής της νικοτίνης με το ΗΤ σε σύγκριση με το ΚΤ. Συγκεκριμένα, μία ρουφηξιά με ΗΤ των 16 mg δίνει το 1/3 έως ½ από τη νικοτίνη που δίνει μια ρουφηξιά από ένα ΚΤ (συγκεκριμένα – το κόκκινο Marlboro). Συμπεραίνουν ότι χρειαζόμαστε τριπλάσιες ρουφηξιές, επομένως και τριπλάσιο χρόνο για να πάρουμε την ίδια συνολική ποσότητα νικοτίνης χρησιμοποιώντας ένα ΗΤ.
Συμπερασματικά ο ατμός των ηλεκτρονικών τσιγάρων σε σύγκριση με τον καπνό των παραδοσιακών τσιγάρων είναι 100 – 1000 φορές ασφαλέστερος. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι εναλλακτικά τσιγάρα. Αν κερδίσουν αγορά σε βάρος των παραδοσιακών τσιγάρων, μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο υγείας των καπνιστών και του γενικού πληθυσμού.
Laugesen M. (2008) Safety Report on the Ruyan e-cigarette Cartridge and Inhaled Aerosol. Christchurch, New Zealand: Health New Zealand Ltd.
Laugesen M. (2009). e-cigarette Bench-top Tests. Dublin: Poster presented at the Conference of the Society for Research on Nicotine and Tobacco.

Στην έρευνητική εργασία των Bullen et al, διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός της απορρόφησης της νικοτίνης από ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι 2 έως και τρείς φορές μικρότερη από το κανονικό τσιγάρο.
Bullen C, H McRobbie, S Thornley, M Glover, R Lin, M Laugesen (2010). Effect of an electronic nicotine delivery device (e cigarette) on desire to smoke and withdrawal, user preferences and nicotine delivery: randomised cross-over trial. Tobacco Control 19 (98-103).

Στην έρευνα των Vansickel et al, διεπιστώθει ότι κάτω από οξείες συνθήκες δοκιμών, κανένα από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν εκθέτει τους χρήστες σε μετρήσιμα επίπεδα της νικοτίνης ή CO (μονοξειδίου του άνθρακα), σε αντίθεση με το τι συμβαίνει και ισχύει για τη χρήση κανονικών τσιγάρων.
Vansickel R. Andrea, Cobb O. Caroline, Weaver F. Michael, and Eissenberg E. Thomas (2010). A Clinical Laboratory Model for Evaluating the Acute Effects of Electronic "Cigarettes": Nicotine Delivery Profile and Cardiovascular and Subjective Effects, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 19(8).

Στην τεχνική αναφορά του Ben Thomas Group, LLC (2009) με τίτλο «Study to Determine Presence of TSNAs in NJOY Vapor» που διεξήχθει από την ANALYZE Inc, ένα κορυφαίο ανεξάρτητο εργαστήριο, διεπιστώθει ότι ο ατμός που παράγεται από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που δοκίμασαν δεν περιέχει ανιχνεύσιμα επίπεδα των καρκινογόνων TSNAs (Tobacco Specific Nitrosamines). Συγκεκριμένα, διεπιστώθει ότι "δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι καρκινογόνες TSNAs είναι παρόντες στο σύνολο του προϊόντος».

Ben Thomas Group, LLC (2009). Tobacco-Specific Nitrosamines (TSNAs) in NJOY Electronic Cigarettes. Report to Sottera, Inc. dba NJOY, UK

Στην τεχνική αναφορά σχετικά με την εργαστηριακή εξέταση των υγρών αναπλήρωσης της NOBACCO από το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", την οποία υπογράφει ο Δρ. Λεοντιάδης, με τίτλο: Results of chemical analyses in Nobacco electronic cigarette refills τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα συστατικά των υγρών που ελέγχθησαν είναι μη-τοξικά για τον άνθρωπο. Σε κανένα διάλυμα δεν ανιχνεύθηκαν πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH) οι οποίοι αντιθέτως, εμπεριέχονται στον καπνό του κανονικού/παραδοσιακού τσιγάρου και ορισμένοι από αυτούς είναι γονιδιοτοξικοί και καρκινογόνοι.

Εκτός των αποτελεσμάτων των μετρήσεων για τα συστατικά που περιέχονται στα υγρά των φίλτρων και που αποδεικνύουν ότι δεν είναι τοξικά, πολύ σημαντικοί είναι και οι πίνακες 4, 5, 6, όπου, από 34 πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ), που περιέχονται στα κανονικά τσιγάρα (KT) και που είναι γονιδιοτοξικοί και καρκινογόνοι για τον άνθρωπο, κανείς δεν ανιχνεύτηκε στα υγρά αναπλήρωσης που ελέγχθησαν.

Leondiadis L. (2009) Results of chemical analyses in Nobacco electronic cigarette refills. Mass Spectrometry and Dioxin Analysis Laboratory, National Center for Scientific Research Demokritos, Athens, Greece.

 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

 

ηλεκτρονικο τσιγαρο αγορα, hlektroniko tsigaro

ηλεκτρονικό κάπνισμα, ηλεκτρονική πίπα

hlektroniko kapnisma, διακοπή καπνίσματος

Χονδρική Πώληση, Λιανικη Χονδρικη Πωληση

Τo ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ και γενικότερα όλα τα προϊόντα ΕSmoke δεν πωλούνται ως συσκευές για την διακοπή

του καπνίσματος αλλά ως εναλλακτικός τρόπος καπνίσματος. Όλα τα προϊόντα απευθύνονται σε ενήλικες (απαγορεύεται

η πώληση τους σε άτομα κάτω των 18 ετών) ενώ δεν προτείνεται η χρήση τους από εγκύους και θηλάζουσες μητέρες.

esmoke.gr © 2008-2017 | ηλεκτρονικό τσιγάρο. All rights reserved.